Regulamin

I. Postanowienia ogólne

Regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług dietetycznych.

Dietetyk Dorota Grzebisz jest usługodawcą i świadczy usługi w zakresie doradztwa żywieniowego, układania jadłospisów dietetycznych, świadczenia usług związanych z masażami modelującymi sylwetkę. Usługi świadczone przez dietetyka, masażystę dotyczą oferty przedstawionej na stronie internetowej: www.jemynietyjemy.pl i http://healthestethics.pl oraz w gabinecie dietetycznym przy ul.Obornickiej 104 Suchy Las, ul.Czarnkowskiej 84, Oborniki.
Warunkiem skorzystania z usług oferowanych przez usługodawcę jest zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu i akceptacja wszystkich jego punktów oraz do zobowiązania się do opłacenia kosztu usług zgodnie z cennikami.
Opłata za usługi określana jest na podstawie cenników zamieszczonych na stronie:

www.jemynietyjemy.pl i http://healthestethics.pl oraz w gabinecie.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu oraz cenników w każdym czasie. W przypadku zmiany regulaminu lub cenników stosowne zmiany zostaną zamieszczone na  stronie www.jemynietyjemy.pl i http://healthestethics.pl. Korzystanie z usług przez usługobiorcę po wprowadzeniu zmian jest równoznaczne z ich akceptacją. Regulamin świadczenia usług wchodzi w życie z dniem publikacji.

W szczególnych sytuacjach zastrzegamy sobie prawo do nie podjęcia współpracy, kiedy oczekiwania klienta nie są do zrealizowania lub zagrażają jego zdrowiu. Dotyczy to również sytuacji, gdy klient odmawia wykonania zleconych badań, a wg dietetyka są one niezbędne do dalszego stosowania diety.

II. Zasady umawiania klientów na wizytę

Na każdą wizytę klient powinien się zapisać z minimum tygodniowym wyprzedzeniem. Klienci zapisywani są w możliwych, wolnych terminach, zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Udzielamy konsultacji w dni robocze (08:00 – 20:00) oraz w soboty (08:00 – 14:00) w gabinecie bądź telefonicznie. Nie korzystamy z aplikacji Skype.

Bezwzględne pierwszeństwo mają osoby zapisane na wizytę. Spóźnienia klientów powodują opóźnienia w przyjmowaniu kolejnych osób na czas. Prosimy zatem o punktualność.

III. Pierwsza wizyta

Na pierwszej wizycie klient jest proszony o wypełnienie wywiadu żywieniowego oraz zapoznanie się z cennikami i niniejszym regulaminem.

W trakcie konsultacji przedstawiony zostaje plan działania. Zostanie wtedy wykonany również pomiar bioimpedancji  analizatorem składu ciała. Pomiar obowiązkowo wykonywany jest w bieliźnie.

IV. Udostępnianie jadłospisu

Jadłospisu nie wolno przekazywać osobom trzecim, ponieważ jest on dostosowany do parametrów składu ciała oraz wieku klienta.

V. Odwoływanie wizyt/ masaży

W interesie klienta leży powiadomienie gabinetu z odpowiednim wyprzedzeniem o rezygnacji z umówionej wizyty. Klient, który nie zgłosił się na wizytę i uniemożliwił przyjęcie w tym czasie inne osoby winny jest uiszczenia opłaty (równowartość danej wizyty) za nie odbytą wizytę na numer konta 76 1090 1463 0000 0001 4390 9900.

Wizytę należy odwołać telefonicznie lub mailowo 24h przed planowanym terminem spotkania. Można również wysłać SMS na nr tel.887400637/790400637. Każde odwołanie wizyty potwierdzam informacją zwrotną. Spóźnienie powyżej 15 minut jest równoważne z rezygnacją z tej wizyty. Wystawiona zostanie za to faktura (równowartość danej wizyty)

VI. Zasady reklamacji

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zmiany w stanie zdrowia, powstałe z winy klienta na skutek nie stosowania się do ustalonych zasad oraz w wyniku zatajenia istotnych informacji potrzebnych do przeprowadzenia wizyty/ zabiegów.

VII. Jadłospisy

Wszystkie indywidualnie przygotowane jadłospisy są zaplanowane w taki sposób, aby zapewnić zbilansowaną dietę. Po otrzymaniu jadłospisu klient proszony jest o informację zwrotną jeżeli okaże się, że pojawi się nietolerancja lub alergia na dany składnik pokarmowy.

Klienci korzystający z usługi on-line, kolejny jadłospis otrzymują jedynie po przesłaniu pełnych pomiarów antropometrycznych oraz wagi. Jest to jedyna metoda na ocenę postępów pacjenta oraz przygotowanie właściwego jadłospisu.

VIII. Ochrona prywatności
Wszystkie dane podane przez klienta będą wykorzystane wyłącznie do realizacji zamówionej usługi (programu żywieniowego) i są poufne. (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)”.

 

Zapraszamy do współpracy!

 

Apel do pacjentów!

Jeżeli nie możesz przyjść na wyznaczoną wizytę,
pomyśl o innych potrzebujących i zadzwoń przynajmniej dzień wcześniej.
Być może ktoś inny skorzysta z Twojego terminu.

Dziękujemy